PANEK NO LIMITS!

Wygraj Mercedesa CLA Shooting Brake Z PEŁNYM BAKIEM na rok!

[English version below]

Imprezy urodzinowe mają to do siebie, że podczas ich trwania powstają szalone pomysły, które należy natychmiast zrealizować. Takim pomysłem jest PANEK NO LIMITS, czyli konkurs na najbardziej kreatywny, szalony materiał video, który wywoła uśmiech na twarzach oglądających! Ale to nie wszystko, bo bardziej szalona od naszego pomysłu jest nagroda jaką przyznamy zwycięzcy konkursu, a będzie nią Mercedes-Benz Shooting Brake na 12 miesięcy wraz z kartą paliwową, dzięki której zwycięzca będzie mógł tankować swoją gwiazdę przez cały rok!

Założenia konkursu są proste:

👉  Wynajmij samochód carsharingowy PANEK.

👉  Weź kamerę, smartfon lub inne urządzenie rejestrujące i nagraj swój brawurowy film (trwający max. 60 sekund). Pokaż w nim swoją interpretację hasła NO LIMITS!

👉  Gotowe video wrzuć na Facebooka, Instagrama, Tik Toka lub Youtube, a najlepiej na każdy z tych portali! Pamiętaj, że musisz mieć profil publiczny.

👉  Oznacz nasz profil oraz dodaj #paneknolimits.  

👉  W treści posta nominuj 3 osoby i zachęć ich do wzięcia udziału w konkursie.

👉  To wszystko! Pozostanie Ci już tylko oczekiwanie na wyniki!

Brzmi świetnie, prawda? To wszystko jest możliwe! Wystarczą chęci, kreatywność i trochę szczęścia, bo konkurencja będzie zapewne bardzo silna. Pamiętajcie, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i działanie w zgodzie z prawem.

Na zgłoszenia czekamy do 31 października. Po tym czasie komisja konkursowa uda się na naradę i wybierze szczęśliwca, który otrzyma od nas na rok Mercedesa CLA Shooting Brake z kartą paliwową.

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN PANEK RENT A CAR

KLAUZULA INFORMACYJNA

UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU - WZÓR

_________________________________

Win a Mercedes CLA Shooting Brake WITH FULL TANK for a year 

 

One thing about birthday parties is that they create crazy ideas that need to be implemented immediately. Such an idea is PANEK NO LIMITS, a competition for the most creative, crazy video material that will bring a smile to the faces of the viewers! But that's not all, because more crazy than our idea is the award that we will award to the winner of the competition, which will be a Mercedes-Benz Shooting Brake for 12 months with a fuel card, thanks to which the winner will be able to refuel his star all year round! 

 

The assumptions of the competition are simple:  

👉 Rent a PANEK carsharing car.  

👉 Take your camera, smartphone or other recording device and record your movie (max. 60 seconds). Show your interpretation of NO LIMITS in it!  

👉 Upload the finished video to Facebook, Instagram, Tik Toka or Youtube, preferably on each of these portals! Remember that you must have a public profile.  

👉 Mark our profile and add #paneknolimits. 👉 Nominate 3 people in your post and encourage them to take part in the contest.  

👉 That's it! The only thing left for you to do is wait for the results! Sounds great, right? It is all possible! All you need is willingness, creativity and a bit of luck, because the competition will probably be very strong. Remember that the most important thing is safety and acting in accordance with the law. We are waiting for applications until October 31. After this time, the jury will go to the conference and select the lucky winner who will receive a Mercedes CLA Shooting Brake with a fuel card for the year

Ścieżka dla Mazowsza

Pobierz aplikację PANEK CarSharing

Zainstaluj aplikację i znajdź samochód w okolicy!