Promocja dla studentów

Studencie, zarejestruj się w aplikacji PANEK odbierz bonus 40 zł na start!

[English version below]

Czy są wśród nas studenci? Czy są wśród nas studenci, którzy mają prawo jazdy? Czy są wśród nas studenci, którzy lubią czuć wolność i niezależność w każdej sytuacji? Jeśli na te trzy pytania odpowiedzieliście twierdząco, to z pewnością zainteresuje Was także nasza specjalna promocja, którą kierujemy do studentów. Każdy, kto zarejestruje konto w PANEK CarSharing i pochwali się nam swoją legitymacją studencką otrzyma od nas bonus 40 złotych na start!

Ta promocja, jak wszystkie w PANEK CarSharing jest niezwykle prosta. Każdy student, który zainstaluje i zarejestruje w swoim smartfonie aplikację PANEK CS otrzyma od nas bonus na start w wysokości 40 złotych! To aż 2 razy więcej, niż pozostali nowi użytkownicy naszej usługi.

Jedyne, co należy zrobić to:

· Pobrać aplikację PANEK CarSharing ze sklepu AppStore na IOS lub Sklep Play na Android

· Zainstalować aplikację na swoim smartfonie

· Zarejestrować się - w 3 kroku rejestracji wpisać PANkod STUDENT

· po przejściu procesu rejestracji (ale jeszcze przed pierwszym przejazdem) przesłać za pośrednictwem aplikacji PANEK CS zdjęcia ważnej legitymacji studenckiej

Prześlij PRZÓD legitymacji - w miejscu "Przód dokumentu" oraz TYŁ legitymacji - w miejscu "Tył dokumentu/Selfie z dokumentem"

(aby to zrobić trzeba wejść w MENU -> MOJE KONTO -> ZAŁĄCZ DODATKOWY DOKUMENT, następnie w polu "Podaj nazwę dokumentu" wpisać LEGITYMACJA i dodać zdjęcia swoje legitymacji

· Przesłany dokument (ważna legitymacja studencka) zostanie zweryfikowany przez Biuro Obsługi Klienta PANEK CarSharing

Ważną informacją jest, iż pierwsze 30 złotych z bonusu na start oraz PANkodu trafi na Wasze konto natychmiast po zakończeniu procesu rejestracji aplikacji w systemie PANEK CarSharing. Kolejne 10 złotych (w ramach promocji dla studentów) trafi na konto w ciągu 72 godzin od przesłania skanu legitymacji do Biura Obsługi Klienta PANEK CarSharing.

Przypominamy, że PANEK CarSharing, to niczym nie ograniczona i nieskrępowana mobilność wszędzie tam, gdzie potrzebujecie samochodu. Wystarczy znaleźć w aplikacji najbliższy pojazd i cieszyć się jazdą. To Wy sami wybieracie cel podróży, a elastyczny cennik pozwoli Wam na tani i szybki przejazd. Uczelnia? Oczywiście! Biblioteka? Jak najbardziej! Koleżanka z akademika? Czemu nie? Samochody z PANEK CarSharing zawiozą Was tam, dokąd chcecie, a także przywiozą Was oraz zapasy jedzenia z weekendu u mamy. Pamiętajcie też, że jesteśmy dla Was w 150 miastach w całej Polsce, więc samochody są zawsze blisko Was i zawsze, gdy ich najbardziej potrzebujecie!

REGULAMIN

KLAUZULA INFORMACYJNA

_________________________________

Promotion for students 

Student, register in the PANEK application and receive a PLN 40 bonus to start!  

Are there students among us? Are there students among us who have a driving license? Are there students among us who like to feel freedom and independence in any situation? If you answered yes to these three questions, you will certainly also be interested in our special promotion, which we address to students. Anyone who registers an account at PANEK CarSharing and shows us their student ID will receive a bonus of PLN 40 to start!  

This promotion, like all in PANEK CarSharing, is extremely simple. Each student who installs and registers the PANEK CS application on their smartphone will receive a start bonus of PLN 40! This is twice as much as other new users of our service. 

 

All you need to do is:  

· Download the PANEK CarSharing application from the AppStore for IOS or the Play Store for Android Install the application on your smartphone  

· Register - in step 3 of registration, enter PANkod STUDENT  

· After completing the registration process (but before the first ride), send photos of a valid student ID via the PANEK CS application (to do this, go to MENU -> MY ACCOUNT -> ATTACH ADDITIONAL DOCUMENT, then in the "Enter document name" field, enter STUDENT’S ID and add photos of your ID card  

· The submitted document (valid student ID) will be verified by the PANEK CarSharing Customer Service 

It is important to note that the first PLN 30 of the start bonus and PANkod will be transferred to your account immediately after completing the application registration process in the PANEK CarSharing system. Another PLN 10 (as part of the promotion for students) will be transferred to the account within 72 hours of sending the scan of the ID card to the PANEK CarSharing Customer Service Office.  

We remind you that PANEK CarSharing is unlimited mobility wherever you need a car. Just find the nearest vehicle in the app and enjoy the ride. You choose the destination yourself, and a flexible price list will allow you to travel cheaply and quickly. School? Of course! Library? Of course! A friend from the dorm? Why not? Cars from PANEK CarSharing will take you to wherever you want, and will also bring you and your mum's weekend food supplies. Remember also that we are in 150 cities all over Poland for you, so cars are always close to you and always when you need them the most! 

Ścieżka dla Mazowsza

Pobierz aplikację PANEK CarSharing

Zainstaluj aplikację i znajdź samochód w okolicy!