PANEK S.A.

realizuje projekt pn.: 
„Zintegrowana innowacyjna usługa carsharing 2.0 dla rynku współdzielonej mobilności w Polsce i na świecie”

 

 

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego systemu  informatycznego do zarządzania flotą pojazdów współdzielonych.

Efektem jego realizacji będzie zwiększenie konkurencyjności PANEK S.A. na rynku krajowym i międzynarodowym, poprzez ustalenie nowych standardów jakościowych w obszarze zarządzania flotą pojazdów współdzielonych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów usługi.

 

 

Wartość projektu: 9 004 021,25 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 824 797,19 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 30.04.2023 r.

 

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza.