Polityka Prywatności PANEK S.A.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) informuje o sposobach i zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników usług oferowanych przez PANEK S.A. oraz osób odwiedzających strony internetowe www.panekcs.pl oraz www.ipanek.pl.
 2. W PANEK S.A. szczególną wagę przywiązujemy do poszanowania prywatności wszystkich osób, dlatego dane osobowe Użytkowników oferowanych przez nas usług oraz informacje o osobach odwiedzających nasze strony internetowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów, do których zostały zebrane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji tych celów.
 3. PANEK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji funkcjonalności lub właściwości stron internetowych administrowanych przez Spółkę, przeniesienia praw do stron oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie zmiany w zakresie stron internetowych administrowanych przez Spółkę dokonywane przez PANEK S.A. nie mogą naruszać praw ich Użytkowników.

Słownik pojęć

 1. Administrator Danych Osobowych – PANEK S.A. ul. Grójecka 208; 02-390 Warszawa.
 2. Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 3. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która odwiedza strony internetowe Administratora Danych Osobowych lub korzysta z oferowanych przez niego usług.
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora Danych Osobowych https://panekcs.pl/ i https://www.ipanek.pl/.
 7. Polityka – niniejszy dokument.

Linki do innych stron i serwisów internetowych

 1. W przypadku umieszczenia na stronach internetowych administrowanych przez PANEK S.A. odnośników do innych stron www lub serwisów, nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zarządzania prywatnością, które na nich obowiązują.
 2. Po wejściu na strony internetowe lub serwisy, do których linki znajdują się na stronach PANEK S.A., rekomendujemy zapoznanie się

Pliki cookie

  1. Na naszych stronach internetowych PANEK S.A. nie staramy się identyfikować Użytkowników i nie jest to naszym celem. Wyjątek stanowią formularze dedykowane do kontaktu i dokonywania rezerwacji, które są dobrowolne.
  2. Strony internetowe administrowane przez PANEK S.A. lub niektóre z ich elementów mogą wykorzystywać pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). Są to niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego przeglądana jest witryna (np. komputer, telefon, laptop, tablet, etc.).
  3. 3. Pliki cookie umożliwiają m.in. dostosowanie przeglądanej witryny do potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służą PANEK S.A. do celów statystycznych. Pliki cookie nie służą do identyfikacji Użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość osoby przeglądającej witrynę.
  4. Pliki cookie wykorzystywane na witrynach www.panekcs.pl oraz www.ipanek.pl nie są szkodliwe dla urządzenia końcowego Użytkownika. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookie.
  5. W celu dokonania zmiany w zakresie korzystania z plików cookie niezbędna jest zmiana ustawień wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki. Sposób zmiany korzystania z plików cookie różni się w zależności od typu przeglądarki. Szczegółowe informacje o sposobie usunięcia plików cookie powinny się znajdować w zakładce przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika.
  6. Strony internetowe zarządzane przez PANEK S.A. stosują są dwa rodzaje plików cookie:
   • „sesyjne” – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej,
   • „stałe” – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach przeglądarki Użytkownika lub do czasu fizycznego ich usunięcia przez Użytkownika.
  7. PANEK S.A. analizuje aktywność na swoich stronach internetowych w postaci profilowania z wykorzystaniem plików cookie w celu tworzenia i prezentowania Państwu dedykowanych ofert w możliwie najwyższym stopniu dostosowanych do Państwa preferencji. Ich wynikiem może być korzystna, czasowa oferta skierowana do Państwa na bazie historii korzystania z naszych usług oraz zachowań na stronach internetowych administrowanych przez PANEK S.A.
  8. Za pomocą technologii plików cookie stosowanych na naszych stronach internetowych możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkowników (np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową lub jakie produkty najczęściej oglądają), dzięki czemu PANEK S.A. może zaprezentować Użytkownikowi dopasowaną do niego reklamę oraz tworzyć i prezentować przeznaczone dla niego oferty.
  9. Ustawienia przeglądarki z której korzysta Użytkownik pozwalające na zapisywanie plików cookie oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te były zapisywane na jego urządzeniu końcowym.
  10. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość samodzielnego określenia warunków korzystania z plików cookie oraz ograniczenia spółce PANEK S.A. dostępu do nich za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
  11. W razie braku zgody na gromadzenie danych za pośrednictwem plików cookie, Użytkownik może w każdej chwili zablokować umieszczanie tych plików za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej lub je usunąć.
  12. Zablokowanie umieszczania plików cookie lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia korzystania ze stron www.panekcs.pl oraz www.ipanek.pl, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych ich opcji.
  13. PANEK S.A. nie gromadzi plików cookie Użytkowników administrowanych przez siebie stron w celu ich identyfikacji, ale monitoruje informacje o nich korzystając z narzędzia Google Analytics, które pomaga analizować zachowania Użytkowników. Google Analytics gromadzi informacje anonimowo, co nie pozwala na identyfikację osób, których dane dotyczą.
  14. Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookie oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

  Ochrona danych osobowych i obowiązek informacyjny

  Administrator Danych Osobowych – PANEK S.A. ul. Grójecka 208; 02-390 Warszawa.

  1. W celu zapewnienia integralności, dostępności i poufności danych osobowych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom uprawnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania przez nie czynności służbowych. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
  2. Administrator danych:
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójeckiej 208, 02-390 Warszawa.
  3. Kontakt do Administratora danych:

  Kanał komunikacji

  Wynajem aut
  (www.ipanek.pl)

  Car Sharing
  (www.panekcs.pl)

  e-mail

  bok@panek.eu

  bok@panekcs.pl

  adres do korespondencji

  PANEK S.A.

  ul Grójecka 208

  02-390 Warszawa

  PANEK S.A.

  ul Grójecka 208

  02-390 Warszawa

  1. Z Inspektorem Ochrony Danych PANEK S.A. mogą się Państwo kontaktować poniższymi kanałami komunikacji:

  imię i nazwisko

  Łukasz Onysyk

  adres do korespondencji

  PANEK S.A.

  ul Grójecka 208

  02-390 Warszawa

  z dopiskiem „IOD”

  e-mail

  iodo@panek.eu

  1. Podczas świadczenia naszych usług zbieramy następujące dane osobowe:

  Wynajem aut
  (www.ipanek.pl)

  Car Sharing
  (www.panekcs.pl)

  imię / imiona i nazwisko

  imię / imiona i nazwisko

  numer PESEL

  numer PESEL

  numer telefonu

  numer telefonu

  adres e-mail

  adres e-mail

  adres zamieszkania

  adres zamieszkania

  miejsce i data urodzenia

  miejsce i data urodzenia

  numer i data ważności prawa jazdy

  numer i data ważności prawa jazdy

  numer dokumentu tożsamości

  numer dokumentu tożsamości

  dane geolokalizacyjne

  dane geolokalizacyjne

  nazwa i adres Spółki

  nazwa i adres Spółki

  numer NIP

  numer NIP

  data ważności karty kredytowej/płatniczej

  data ważności karty kredytowej/płatniczej

  wizerunek oraz awers prawa jazdy (usuwane do 24h od aktywacji konta)

  lokalizacja urządzenia mobilnego Klienta, gdy aplikacja jest uruchomiona aktywnie (nie w tle)

  1. PANEK S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w celach:
  • zawarcia i realizacji Umowy / Umów łączących Państwa z PANEK S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zw. z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540) – przez okres niezbędny do zawarcia umowy, nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku
  • kalendarzowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe wynikające z zawartej umowy;
  • prowadzenia bieżącej komunikacji oraz przesyłania odpowiedzi na Państwa wnioski, zapytania i zgłoszenia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO gdzie prawnie uzasadniony interes polega na bieżącej komunikacji z Klientami – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wniosek, zapytanie i zgłoszenie;
  • prawidłowej obsługi przez PANEK S.A. w tym w celu rozwiązania Państwa sprawy drogą elektroniczną w tym poprzez kontakt na komunikatorze na stronie czy na mediach społecznościowych jak i telefonicznie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na prawidłowej obsłudze Klienta – przez okres niezbędny do udzielenia informacji poprzez kontakt drogą elektroniczną;
  • rozpatrzenia reklamacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest rozpatrzenie reklamacji – przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji;
  • przesyłania informacji marketingowych i handlowych od partnerów biznesowych poprzez e-mail, SMS, MMS lub w aplikacji mobilnej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – do czasu cofnięcia przez Użytkownika odrębnej i dobrowolnej zgody wyrażonej na ten cel;
  • marketingu towarów i usług PANEK S.A. oraz badania satysfakcji ze świadczonych usług zgodnie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing swoich produktów i usług – do czasu skutecznego złożenia przez Ciebie sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO;
  • wysyłki newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing swoich produktów i usług – do czasu skutecznego złożenia przez Ciebie sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO;
  • jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a jeżeli w tym celu podasz nam swój numer telefonu to art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – do czasu cofnięcia przez Użytkownika odrębnej i dobrowolnej zgody wyrażonej na ten cel;
  • przeprowadzenia konkursów w mediach społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO jest prawnie uzasadnionym interesem administratora jest organizacja, przeprowadzenie konkursu, umożliwienie wzięcia w nim udziału Uczestnikom Konkursu – do czasu skutecznego złożenia przez Ciebie sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO, nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe w przypadku, gdy wskutek przeprowadzenia konkursu i uzyskania w jego ramach wygranej, posiadającej wartość majątkową;
  • prowadzenia działalności operacyjnej PANEK S.A. (np. analizy, raporty, statystyki, weryfikacja wiarygodności płatniczej, etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nie dłużej niż przez okres niezbędny do dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej, sporządzenia analizy, raportu lub statystyki;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, poprzez przetwarzanie danych geolokalizacyjnych i trasy przejazdu wynajętego pojazdu w trakcie korzystania przez Użytkownika z aplikacji, polegającego na zabezpieczeniu mienia należącego do Administratora w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży, a także weryfikacji należytego wykonania umowy przez Użytkownika oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez okres trwania zawartej przez Użytkownika z Administratorem umowy, nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia zgromadzenia danych na ten cel;
  • dopasowania do potrzeb Użytkownika komunikatów, promocji, rabatów i innych treści marketingowych PANEK S.A. w oparciu o analizę zachowanie Użytkownika w Serwisach oraz przemieszczanie się Użytkowników w ramach korzystania z Usługi (analiza lokalizacji urządzenia mobilnego). Na podstawie dostępnych danych Użytkownikom mogą być prezentowane treści dostosowane do ich preferencji lub upodobań, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia przez Użytkownika odrębnej i dobrowolnej zgody wyrażonej na ten cel .
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – przez okres nie dłużej niż 3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne;
  • spełnienia spoczywających na PANEK S.A. obowiązków prawnych wynikających z innych przepisów prawa (np. udzielenie informacji uprawnionym do ich żądania organom, wypełnianie postanowień sądów, etc.), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021, poz. 534) – przez okres niezbędny do zrealizowania obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze.
  1. PANEK S.A., w zakresie aplikacji służących skorzystaniu z oferowanych usług, korzysta z następujących funkcjonalności:
   • Lokalizacji GPS, poprzez:
    - rozpoczęcie wykonywania usługi;
    - wyceny przejazdu na podstawie analizy odległości przebytej przez Użytkownika;
    - wskazanie najbliższego pojazdu, w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonej usługi i dostosowanie usługi do potrzeb Użytkownika, za pomocą określenia położenia Użytkownika na mapie;
    - analizowanie przemieszczanie się Użytkowników w ramach korzystania z Usługi (analiza lokalizacji urządzenia mobilnego) w celach marketingowych PANEK S.A. lub Partnerów PANEK S.A. (za zgodą Użytkownika).
   • Aparat Użytkownika, za jego zgodą, poprzez:
    - rejestrację Użytkownika, celem weryfikacji tożsamości i posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi;
    - kierowania zgłoszeń i reklamacji uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Użytkownika lub zastanych na etapie rozpoczynania świadczenia usługi;
  2. PANEK S.A. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz PANEK S.A.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
   • • upoważnione przez PANEK S.A. osoby i podmioty świadczące usługi na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej Administratora (nasi pracownicy, współpracownicy, partnerzy biznesowi, dostawcy usług, w szczególności w zakresie IT etc.),
   • • upoważnione organy państwa i inne instytucje na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
   • • biura informacji gospodarczej,
   • • wierzyciele uprawnieni do dochodzenia roszczeń powstałych w związku z korzystaniem z usług PANEK S.A.
  4. PANEK S.A. nie przekazuje danych poza EOG, ale jeżeli byłoby to konieczne zastosujemy niezbędny poziom ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO.
  5. W przypadku, gdy PANEK S.A. przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes PANEK S.A., dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym występuje ten uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych dla określonego celu, jednakże dane nie będą przetwarzane, jeżeli Klient zgłosi uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a PANEK S.A. nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Jeżeli PANEK S.A. przetwarza dane osobowe:
   • • w oparciu o zgodę Klienta – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   • • w związku z technologią plików cookie – dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub innego urządzenia przez Użytkownika.
  7. Spółka PANEK S.A. będzie przechowywała Państwa dane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji poszczególnych celów określonych w pkt 6 powyżej przez i okresy tam wskazane. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
  8. PANEK S.A. zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, jeżeli zgłoszą Państwo uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a Administrator danych nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  9. Jeżeli w przeciągu 30 dni od momentu podania danych w trakcie rejestracji w Serwisie Użytkownik nie dokończy rejestracji w Serwisie to dane zostaną nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane. 
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne realizacji w/w celów.
  11. Przysługuje Państwu prawo do:
   • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
   • sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
   • usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO;
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO;
   • przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 20 RODO;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO.
    Przysługuję Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2, Warszawa
  12. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  13. Profilowanie
   Informujemy, że jako Panek S.A. możemy w ramach korzystania z naszej usługi dokonać profilowania użytkownika poprzez weryfikację prędkości, stylu jazdy, zaciągania hamulca ręcznego jak i samego użytkowania naszych aut. Chcemy zadbać o bezpieczeństwo naszych użytkowników oraz uczestników ruchu drogowego. Po przekroczeniu dozwolonej prędkości możesz otrzymać od nas komunikat dotyczący bezpiecznej jazdy. Przetwarzanie przez nas danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji usługi jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Przysługujące prawa oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są opisane w niniejszej polityce prywatności, w przypadku dodatkowych pytań możesz kontaktować się z IODO pod adresem iodo@panek.eu

   W pewnych sytuacjach PANEK S.A. wykorzystuje zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji, aby Użytkownik otrzymywał dopasowane do jego potrzeb komunikaty, promocje, rabaty i inne treści marketingowe ułatwiające skorzystanie z Usług PANEK S.A. W tym celu PANEK S.A. analizuje zachowanie Użytkowników w Serwisach oraz przemieszczanie się Użytkowników w ramach korzystania z Usługi (analiza lokalizacji urządzenia mobilnego). Na podstawie dostępnych danych Użytkownikowi mogą być prezentowane treści dostosowane do ich preferencji lub upodobań. Decyzja o prezentacji odpowiedniej treści podejmowana jest automatycznie. Przetwarzanie danych osobowych w ramach tego profilowania i udostępnianie Użytkownikom treści odbywa się za ich wyraźna zgodą, a zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana.

  Postanowienia końcowe

  1. PANEK S.A. stosuje polityki i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. PANEK S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, nowych wytycznych organów nadzorczych odpowiedzialnych za nadzór nad zgodnością z prawem i bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych oraz wdrożenia najlepszych praktyk stosowanych w obszarze ochrony danych osobowych. O takiej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki na właściwej stronie internetowej.
  3. W razie jakichkolwiek sprzeczności lub wątpliwości pomiędzy treścią Polityki a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od treści Polityki, podstawą do podejmowania oraz określenia przez PANEK S.A. zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  4. Niniejszy dokument ma charakter generalny i informacyjny, nie jest źródłem obowiązków Użytkownika, a w szczególności nie stanowi jakiejkolwiek Umowy czy Regulaminu.
  5. Aktualizacja Polityki Prywatności dnia 2 października 2023.