Kontakt

Biuro Obsługi Klienta PANEK CarSharing

Infolinia

Współpraca B2B

Rzecznik prasowy - kontakt dla mediów

Inspektor Ochrony Danych

Aleksandra Kiełbratowska

Napisz do nas

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Panek S.A. ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa (dalej „ADO”)

 1. Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres siedziby: Grójecka 208, 02-390 Warszawa lub mailowo na adres iodo@panek.eu

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo – adres: iodo@panek.eu

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane poprzez formularz kontaktowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być zewnętrzne podmioty powiązane z Administratorem.

 1. Dobrowolność danych

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji w/w/ celów.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO;
 • przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuję Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2, Warszawa

Arrow
        icon

Pobierz aplikację PANEK CarSharing

Zainstaluj aplikację i znajdź samochód w okolicy!