Aktualizacja regulaminu

9.10.2018 wejdą w życie zmiany dotyczące regulaminu usługi PANEK CarSharing. 

Zaktualizowaliśmy paragrafy dotyczące rezerwacji,  parkingów specjalnych i postoju w miejscach niedozwolonych.

 

Pełny tekst nowego regulaminu 

Pobierz aplikację PANEK CarSharing

Zainstaluj aplikację i znajdź samochód w okolicy!